Aktualności

A jednak postawiono zarzuty!

Dzisiaj o godz. 11.00 Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" - Józef Mozolewski wraz ze swoim pełnomocnikiem, mecenasem Ireneuszem Mikuckim, stawili się na wezwanie w Komendzie Miejskiej Policji. Niestety, Pan mecenas Mikucki nie został dopuszczony do czynności reprezentowania przed wymiarem sprawiedliwości Pana Przewodniczącego w wyniku czego w przesłuchaniu uczestniczył tylko sam wezwany.

Podczas przesłuchania Przewodniczącemu Mozolewskiemu przedstawiono dwa zarzuty: z art. 52§1 pkt. 2 oraz art. 65§2 :

Art. 52. § 1. Kto: 2) zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu – podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Art. 65. § 2. Kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1 podlaga karze grzywny

Sprawa najprawdopodobniej swój finał znajdzie w sądzie.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »