Aktualności

Obchody 35-lecia "Solidarności"

Godne życie, prawo do wyrażania własnych poglądów, wolność – nie  mielibyśmy dziś w Polsce tego wszystkiego, gdyby nie “Solidarność”. Dziś „Solidarność“ postawiła przed sobą również ważne zadania: ochrona interesów pracowników, poprawa ich sytuacji społeczno-ekonomicznej, przeciwdziałanie zwolnieniom, kontrola przestrzegania kodeksu pracy przez pracodawców,  zabieganie o wyższe pensje i lepsze warunki pracy.  

I o historii, i o teraźniejszości warto wciąż przypominać. 
Bo przecież nie można zapomnieć o latach komunizmu – pełnych strachu,  obłudy, kłamstwa, inwigilacji. O latach, gdzie normalne, szczęśliwe życie praktycznie nie było możliwe. Nie można też zapomnieć o ludziach – pełnych nadziei, ale też odwagi i determinacji, by o tę wolność i godność walczyć. Walczyć na różne sposoby: słowem, ale i czynem, nierzadko za tę wolność poświęcając nawet życie.
“Solidarność” tak jak 35 lat temu i dziś broni interesów społecznych. Nadal nasze działania są skierowane na dążenie do godności i bezpieczeństwa – dziś przede wszystkim w miejscu pracy.
W tym roku mija 35 lat, odkąd powstała Solidarność. To szmat czasu. Wiele się zmieniło na lepsze, ale wiele kwestii trzeba jeszcze naprawić. 
Obchody 35-lecia chcemy na Podlasiu uczcić nietypowo. Chcemy przypomnieć historię właśnie tej walki o wolność, postulaty, które staramy się realizować od 35 lat: prawo do godnej pracy, emerytury, szacunku, dobrobytu, bezpieczeństwa - państwa obywatelskiego. Chcemy pokazać, że dobrze związki zawodowe są w stanie przyczynić się do rozwoju ekonomicznego państwa. Udowadniają to chociażby kraje skandynawskie. Potrzebna jest jednak wola dialogu z obu stron.
Będziemy o tym wszystkim w tym roku mówić: w prasie, w telewizji, w radiu, na billboardach. Bo zależy nam, by o zasługach „Solidarności” mówiło się głośno. I zależy nam, by pokazać, jakie naprawdę są związki zawodowe: dbające o wszystkich ludzi pracy.
Zależy nam też, aby o „Solidarności” mówili młodzi. W nich przecież jest siła i nadzieja na lepsze jutro. Warto się postarać, aby nasze ideały stały się ich ideałami. Dlatego właśnie z myślą o młodych zorganizujemy wystawę, przygotujemy konspekty lekcji, zorganizujemy dla nich konkurs.
Niech obchody 35-lecia staną się przyczynkiem do refleksji – o tym, co już było, i przede wszystkim o przyszłości. Od nas samych przecież zależy, jaka ona będzie. 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »