Aktualności

Dzień bezpieczeństwa i ochrony ....

Dnia 28 kwietnia każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. To dzień, w którym pochylamy się nad sytuacją pracowników w zakładach pracy. Organizowane w tym dniu seminaria, czy spotkania są niewątpliwie okazją do refleksji nad poziomem bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz wprowadzeniem nowych, lepszych rozwiązań w tym zakresie.

Region Podlaski NSZZ „Solidarność” tradycyjnie był inicjatorem kolejnego seminarium wpisującego się w obchody tego szczególnego dnia. Współorganizatorami niniejszego przedsięwzięcia był również Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku.


Podczas seminarium, ze swoimi referatami, wystąpili przedstawiciele w/w instytucji.
 
Jako pierwszy głos zabrał Pan Marek Aleksiejuk  - Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku, który przedstawił statystykę wypadków w pracy w naszym województwie, jak również omówił działalność prewencyjną, informacyjną i promocyjną prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie prawa pracy i zasad BHP.
 
Jako kolejny wystąpił Pan Zbigniew Lenart - Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, który przedstawił historię oraz strukturę Związku Rzemiosła Polskiego
 
Ostatnim prelegentem był Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, który przedstawił działania naszego Związku w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników a także wygłosił referat a atypowych formach zatrudnienia i ich  wpływie na naszą gospodarkę.


W tegorocznym seminarium uczestniczyło blisko 80 osób. Tak duża frekwencja i zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, cieszy nas tym bardziej, iż pomimo ogólnego spadku liczby wypadków w pracy w Polsce, w dalszym ciągu według danych statystycznych to duży problem w naszym województwie.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »