Aktualności

Jubileusz 25-lecia pracy

Dokładnie 25 lat temu tj. 1 grudnia 1989 roku, Stanisław Marczuk - ówczesny Przewodniczący Zarządu Regionu Białystok zatrudnił Józefa Mozolewskego jako pracownika ZR na funkcji Przewodniczącego Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" w Mońkach. W latach  1991-1993, J. Mozolewski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Białystok, a od 1993 nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jest Przewodniczącym Regionu Białystok, obecnie Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. 

Z tej okazji w siedzibie Zarzadu Regionu Podlaskiego odbyło się spotkanie Jubilata z obecnymi i byłymi pracownikami oraz członkami Prezydium ZR. Przy okolicznoścowym torcie i kawie zebrani mieli możliwość powspominać minione lata i porównać dawną działalność do obecnej.

W imieniu Prezydium  oraz pracowników  Zarządu Regionu gratulujemy jubileuszu oraz życzymy kolejnych.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »