Aktualności

Wybory w EZA

Informujemy, że dnia 29 listopada 2014 roku, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” a zarazem członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność” kol. Józef Mozolewski wybrany został na funkcję Wiceprzewodniczącego EZA - Europejskie Centrum Pytań Pracowniczych. W głosowaniu otrzymał 99% głosów, co było najlepszym wynikiem w tych wyborach.

EZA jest organizacją, podkreślającą znaczenie wartości chrześcijańskich, którą tworzy ponad 60 organizacji pracowniczych z 20 różnych krajów. Członkami EZA są centra szkoleniowe związków zawodowych, społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych organizacji pracowników  a także ośrodki badawcze, zajmujące się problemami pracowniczymi.
 
EZA ma ponadto partnerów w całej Europie i utrzymuje relacje z organizacjami pracowniczymi z Ameryki Centralnej i Południowej oraz z Afryki. 
 
Dwa główne cele EZA to:
 
1. Promocja dialogu społecznego i dyskusja na poziomie europejskim na temat wyzwań społecznych.
2. Promocja rozwoju socjalnego, gospodarczego i kulturowego społeczeństwa. 
 
W kontekście swoich celów EZA czuje się zobowiązana do uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych i dotyczących pracowników.
Ponadto w Europie gdzie postępuje rozwarstwienie społeczne, EZA jest zobowiązana pomagać osobom w gorszej sytuacji socjalnej. EZA uważa, iż edukacja może prowadzić do poprawy integracji społecznej. Działalność EZA jest wspierana przez Komisję Europejską.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »