Aktualności

Goście z TS w Regionie Podlaskim

Region Podlaski ma zaszczyt gościć u siebie ekipę z redakcji Tygodnika Solidarność. Nasi goście przyjechali do Białegostoku w celu przeprowadzenia wywiadu z lekarzem, który przeprowadzał sekcję zwłok bł. księdza Jerzego Popiełuszki, podczas której zostały pobrane relikwie.

- Lekarz, który robił biopsję, wyciął część wątroby, nerek i śledziony oraz pobrał krew. Wszystko umieszczono w szklanych pojemnikach i zamurowano w kaplicy Sióstr Misjonarek przy ulicy Stołecznej. Sporządzono wówczas protokół. Trafił on do kurii w Warszawie i w Białymstoku

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »