Aktualności

Powstanie Regionalnej Sekcji SM

W dniu  07.11.2014r. w Zarządzie Regionu odbyło się spotkanie  założycielsko – wyborcze Regionalnej Sekcji Spółdzielni Mieszkaniowych. W imieniu zebranych głos zabrał Marek Borowski, który  podziękował za 100% frekwencję, wskazał powody dla których powoływana  jest Sekcja i wyraził nadzieję, iż będzie działać  dobrze zarówno dla spółdzielczości  jak i związku  zawodowego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano przewodniczącego Rady Sekcji, którym został Marek Borowski oraz wybrano Radę Sekcji w składzie: Adam Szmurło, Mirosław Pijanowski, Stanisław Kropiwnicki, Mirosław Krasowski, Romuald Kulikowski, Zenon Olszewski, Henryk Jabłonowski, Antoni Burakiewicz. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Elżbieta Stasiewicz, pozostali członkowie komisji to Małgorzata Chalecka, Łukaszuk Andrzej i Nowicki Marian. Zdecydowano również o przystąpieniu do Krajowej Sekcji Gospodarki Komunalnej i Spółdzielni Mieszkaniowych  oraz  wybrano delegatów na WZD Sekcji Krajowej. Zostali nimi: Marek Borowski, Mirosław Pijanowski oraz Romuald Kulikowski.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »