Aktualności

Obrady Zarządu Regionu

Na kolejnym posiedzeniu zebrał się Zarząd Regionu Podlaskiego. Omawiano wiele spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania Związku. Członkowie Zarządu rozmawiali o sytuacji w zakładach pracy i branżach. Przewodniczący ZR przekazał informacje o pracy Prezydium i poszczególnych biur Regionu.

Zapoznano się z wynikami wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów w Bielsku Białej. 
Z zadowoleniem przyjęto wybór Piotra Dudy na Przewodniczącego Komisji Krajowej oraz przedstawicieli Regionu Podlaskiego do Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącemu ZR Józefowi Mozolewskiemu pogratulowano otrzymanego w trakcie obrad Zjazdu medalu „Zło dobrem zwyciężaj”, który otrzymał za zasługi w kultywowaniu pamięci o bł. ks. Jerzym.
Omówiono przyjęte przez Zjazd dokumenty, szczególnie zapoznano się z uchwałą programową na obecną kadencję. Każdy z członków ZR otrzymał egzemplarz uchwały jako lekturę obowiązkową, w celu zapoznania z nią także środowisk i zakładów, które reprezentują w Zarządzie Regionu.
 
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi udzielono poparcia startującym w wyborach członkom Zarządu Regionu: Agnieszce Rzeszewskiej, Zbigniewowi Brożkowi, Pawłowi Myszkowskiemu (Rada Miasta Białystok), Ryszardowi Urbańczykowi (Sejmik Wojewódzki) oraz Zdzisławowi Koncewiczowi (Rada Miasta Suwałki).
Zarząd Regionu zaapelował do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” o udział w wyborach i głosowanie na osoby, które swoją dotychczasową działalnością wykazały, że autentycznie reprezentują interesy pracownicze, społeczne i związkowe.
 
Zarząd Regionu zaprasza do uroczystego świętowania Święta Niepodległości, do udziału w nabożeństwach za Ojczyznę, różnych uroczystościach patriotycznych, marszach niepodległości i koncertach.
Z kolei w dniu 23 listopada br. zapraszamy do Suchowoli na uroczystości związane z pierwszą rocznicą śmierci śp. Marianny Popiełuszko – Mamy bł. ks. Jerzego.
 
Eugeniusz Formejster
Wiceprzewodniczący ZR
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »