Aktualności

Podpisanie aktu notarialnego

W dniu dzisiejszym w Kancelarii Notarialnej notariuszy Elżbiety Lussa i Piotra Sebastiana Lussa, został podpisany akt notarialny dotyczący wykupu należących do miasta udziałów w budynku przy ulicy Suraskiej 1. W imieniu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" akt notarialny podpisali: Przewodniczący Zarządu Regionu - Józef Mozolewski oraz Skarbnik Zarządu Regionu - Henryk Łupiński. W imieniu Gminy Białystok akt notarialny podpisał Prezydent Miasta Białegostoku - Tadeusz Truskolaski. 

Wykupienie w 1996 roku od gminy Białystok reprezentowanej wówczas przez Prezydenta Krzysztofa Jurgiela, ponad 80% udziałów w budynku, rozpoczęło proces nabycia tej nieruchomości na własność Zarządu Regionu. Do finalizacji zakupu przyczyniłi się  również byli Prezydenci Miasta: Lech Rutkowski oraz Ryszard Tur.

Dzisiejsze decyzje są uwieńczeniem wszystkich zamierzeń i planów, które przed soba postawilismy kilka lat temu. 

Po podpisaniu aktu notarialnego, Region Podlaski NSZZ "Solidarność" jest 100% właścicielem działki oraz budynku przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku.
Wszystkim Prezydentom oraz samorządom poszczególnych kadencji serdecznie dziękujemy za ten końcowy efekt.

 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »