Aktualności

Posiedzenie Rady Regionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa

W dniu 1 października 2014 r. w siedzibie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa połączone z posiedzeniem Prezydium Organizacji Międzyzakładowej przy PSP w Białymstoku.

Na początek Przewodniczący RPSP Maciej Łozowski przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności naszego związku, w tym prac Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Następnie wszyscy obecni mieli możliwość poruszenia tematów dotyczących poszczególnych komend. W czasie obrad omówiono sposoby wynagradzania wyróżniających się strażaków, sprawy bhp podczas służby i działań ratowniczo– gaśniczych, a także problemy z nierównomiernym obciążeniem strażaków nadgodzinami, manipulacji stanami osobowymi, czy też dodatkami motywacyjnymi i służbowymi, które nie odzwierciedlają faktycznego zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych jak również dodatkowych czynności realizowanych na rzecz PSP. Omówiono także problem zakresów obowiązków które często są identyczne np. dla stażystów i st. operatorów sprzętu spec. oraz zajmowania przez podoficerów stanowisk przypisanych do korpusu szeregowców.

Kolejnym punktem posiedzenia było spotkanie z I Zastępcą Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Dariuszem Sadowskim. Panu Komendantowi przedstawiono problemy, które zgłoszono we wcześniejszej dyskusji jak również przykłady utrudniania działalności związkowej, zwłaszcza przez kierownictwo KM PSP w Białymstoku. Dużo miejsca poświęcono bagatelizowaniu problemów zgłaszanych przez strażaków przez stronę służbową oraz częstego braku współpracy z przedstawicielami załóg jakimi prawnie są związki zawodowe. Niektóre z poruszanych przez uczestników obrad kwestii wzbudziły wyraźne zaskoczenie oraz dezaprobatę dla działań komendantów miejskich i powiatowych. Na koniec st. bryg. Dariusz Sadowski podziękował za merytoryczną oraz rzeczową prawie trzy godzinną dyskusję, a także obiecał przekazać spostrzeżenia oraz obawy strażaków osobom odpowiedzialnym za dane tematy. 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »