Aktualności

Wybory nowych władz "Solidarności"

Hymnem państwowym, uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłych członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz modlitwą i błogosławieństwem księdza biskupa seniora Tadeusza Rakoczego  rozpoczął się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Bielsko Białej. Mottem Zjazdu są słowa bł. ks. Popiełuszki, patrona Związku:„Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, jesteś człowiekiem. Aż człowiekiem” .

306 delegatów XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" wybierze przewodniczącego Związku na nową kadencję 2014 -  2018.

Delegaci wybiorą również 96-osobową Komisję Krajową, która stanowi władzę nadrzędną nad zarządami regionów oraz radami sekretariatów branżowych oraz Komisję Rewizyjną. Obrady będą się toczyły w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Białej. 
 
Wśród polskich gości zjazdu będą m.in.: Iwona Hickiewicz Główny Inspektor Pracy, senator Jerzy Chruścikowski przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Tadeusz Chwałka szef Forum Związków Zawodowych, Jan Guz szef OPZZ, przedstawiciele IPN, w tym Andrzej Sznajder, dyrektor IPN oddziału Katowice. Gośćmi zjazdu będą również sportowcy – członkowie Związku: Zbigniew Bródka i Damian Jonak.
 

Na zdjęciu delegaci z Regionu Podlaskiego
 
Gośćmi zagranicznymi będą: zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ) Jaap Wienen, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Bernadette Segol, przewodniczący Europejskiego Centrum Spraw Pracowniczych (EZA) Bartho Pronk, przewodniczący Gruzińskiej Konfederacji Związków Zawodowych Irakli Petriaszwili, przewodniczący Ukraińskiego Zjednoczenia Solidarności Pracowniczej Oleksandr Dżulyk.
 
Delegatami z Regionu Podlaskiego na kadencję 2014 - 2018 są: Józef Mozolewski, Eugeniusz Formejster, Jerzy Grodzki, Sławomir Grygoruk, Kazimierz Rogaczewski i Ryszard Urbańczyk.
 
Obrady KZD będą się toczyły przez 2 dni ( 8 i 9 października) w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Białej. 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »