Aktualności

32 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

W dniach 20 – 21 września 2014 roku , pod hasłem „ Solidarni, mocni wiarą w Syna Bożego”, odbyła się 32 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę do tronu Królowej Polski. Organizatorem tej pielgrzymki był Region Podlaski NSZZ „Solidarność’. 

W drodze pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, modląc się przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystości rozpoczęły się w sobotę o godz. 19.00 mszą świętą na Szczycie, której przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Henryk Ciereszko – biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. Liturgię słowa obsługiwał Region Podlaski NSZZ „Solidarność”.
 
Rozważanie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 w Kaplicy Matki Bożej poprowadził bp Kazimierz Ryczan. W swoim wystąpieniu  zaapelował o pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie  a także zwrócił się do prezydenta Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy o przemocy w rodzinie, która jego zdaniem jest wprowadzaniem tylnymi drzwiami ideologii gender. 
O godz. 21.45 na wałach klasztornych rozpoczęła się droga krzyżowa, którą prowadził  ks. Kanonik  Ryszard Puciłowski – kapelan podlaskiej Solidarności. 
 
O północy ,w Bazylice została odprawiona pasterka, której  przewodniczył i homilię wygłosił ks. Prałat Jan Iłczyk – sekretarz krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy. Oprawę muzyczną przygotowała schola młodzieżowa z Białegostoku pod batutą Kacpra Wnorowskiego.
 
Od godziny 1.00 do godz. 4.00 przedstawiciele Regionu Podlaskiego  prowadzili nocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej.
 
W niedzielę,  21.września o godz. 9.00 archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy z Białegostoku – Andrzej Rogoziński ze Szczytu Jasnej Góry poprowadził modlitwę różańcową.
 
Przed głównymi uroczystościami głos zabrali – Jacek Strączyński – Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowa NSZZ „Solidarność’, Józef Mozolewski – Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność’ oraz Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’.
Józef Mozolewski serdecznie przywitał wszystkich Pielgrzymów i wyraził swoją radość mówiąc:
 „Dla mnie osobiście i mojego regionu to ogromny zaszczyt, że jesteśmy organizatorami XXXII Pielgrzymki Ludzi Pracy. Ta XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy jest szczególną:
- bo odbywa się w 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
- bo wczoraj rozpoczął się proces kanonizacyjny bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.
zobacz pełny tekst wystąpienia Józefa Mozolewskiego )
 
Piotr Duda w swoim wystąpieniu powiedział m.in. „Sytuacja NSZZ Solidarność i całego ruchu związkowego jest coraz trudniejsza. Za to, że głośno upominamy się o prawa pracownicze, o godność człowieka pracy jesteśmy brutalnie atakowani. Sprawujący rządy w naszym kraju wspierają działania ludzi, którzy wypowiedzieli wojnę związkom zawodowym, ale my związkowcy solidarności mówimy za przykładem księdza Jerzego: Zło dobrem zwyciężaj!
 
Następnie zgromadzeni  mogli wysłuchać pieśni religijnych w wykonaniu chóru Boże Echo z parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Białymstoku z Karolem Masztalerzem na czele. 
 
O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta suma której przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Metropolita Białostocki – arcybiskup Edward Ozorowski. Liturgię słowa prowadzili przedstawiciele naszego regionu. Oprawę muzyczną uroczystości uzupełniał białostocki chór „Boże Echo”.
Z inicjatywy Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Białymstoku Księdza  Prałata Andrzeja Kakareko  „Solidarność” otrzymała szczególny dar w postaci relikwii z serca bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które to po raz pierwszy były  wniesione i wystawione podczas naszej uroczystej Mszy świętej i będą relikwiami, które będą pielgrzymowały podczas różnych uroczystości.
 
W homilii ks. abp Edward Ozorowski mówił o godności pracy ludzkiej, o tym, że człowiek zawsze w relacjach ludzkich winien być celem, a nie środkiem do osiągnięcia zysków. – Zasada personalistyczna głosi, że człowiek jest ważniejszy od rzeczy, ważniejszy od tego, co czyni, od tego, co posiada. Nie można człowieka sprowadzić do cyfry, do efektu, do jakiegoś wyizolowanego życia, zysku. Bez właściwego ducha praca staje się bezduszna i martwa – zwracał uwagę metropolita białostocki.

Uroczystości XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę…”
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »