Aktualności

Platforma Edukacyjna EZA w Regionie Podlaskim

W dniach 11-14.09.2014 w Regionie Podlaskim NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie Platformy Edukacyjnej EZA pt. : „Dialog Społeczny w Oświacie”. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele z 6 krajów. Na konferencje zostali zaproszeni goście z zagranicy oraz naszego regionu. Wśród nich byli:  Sekretarz Generalna EZA – Roswitha Gottbehü, Senator RP – Bohdan Józef Paszkowski , Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego – Katarzyna Mularz, Przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty  –  Ryszard Pszczółkowski , Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku – Adam Poliński, Dyrektor Departamentu Edukacji – Wojciech Janowicz, Prezes Zarządu „Tysol” Sp. z o.o. – Zbigniew Fabiańczuk oraz przedstawiciele szkół z naszego miasta. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Józef Mozolewski - Zastępca Przewodniczącego EZA, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Senator Bohdan Józef Paszkowski, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński oraz przedstawiciel Kuratora Podlaskiego Ryszard Pszczółkowski, zabierając głos wyrazili między innymi zadowolenie z faktu, iż ta konferencja odbywa się na terenie naszego miasta i będą poruszane tak istotne dla oświaty tematy.

Pierwszego dnia odbyły się dwie wizyty studyjne. Pierwsza w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, gdzie uczestnicy mieli okazje zobaczyć zajęcia praktyczne z warsztatów szkoleniowych. W czasie wizyty wygłoszony został referat przez przedstawiciela placówki: „Rola szkoły w rozwoju osobowości ucznia”. Po wysłuchaniu wszyscy zgodzili się z tym, jak wielki wpływ na osobowość  ucznia ma działalność programu ośrodka. Bardzo praktyczne i wzruszające były świadectwa uczniów tej placówki, które wywarły ogromne wrażenie na uczestnikach wizyty.Druga wizyta odbyła się w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku i rozpoczęła się wykładem wygłoszonym przez dyrektor Bożenę Chodyniecką: „Dialog w praktyce szkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku”. Wygłoszony referat przekazał uczestnikom to jak dialog jest ważny w codziennym życiu szkolnym i jak wiele atutów dzięki niemu zyskujemy. Dalszą część wizyty uświetniły występy chóru nauczycieli i pracowników szkoły pod kierunkiem pani Marii Dziadzio oraz wokalnego trio w składzie pani Karolina Kiziewicz i uczennice Sara i Julka. Odbył się również pokaz szermierki pod okiem trenera pana Jarosława Mazurka z udziałem Marty Mazurek (Reprezentantki Polski na Mistrzostwach Świata i Europy) oraz Martyny Tobiaszewskiej (Reprezentantki Polski na Mistrzostwach Europy). Następnie dyrekcja szkoły zapoznała uczestników w jaki sposób funkcjonuje placówka integracyjna oraz ze sposobem prowadzeniem w niej zajęć. W ramach wizyty rozstrzygnięto finał konkursu pt. „Jerzy Popiełuszko – człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał”, 9 laureatom przyznano nagrody.

Po wizytach studyjnych uczestnicy w siedzibie Region Podlaskiego NSZZ „Solidarność” wysłuchali referatu wygłoszonego przez ks. prof. dr hab. Adama Skreczko na temat: „Edukacja skierowana ku wartościom”.  Pomimo napiętego programu udało się zrealizować 2 wizyty studyjne w placówkach edukacyjnych, wysłuchać szeregu wygłoszonych referatów oraz przeprowadzić debaty w przedmiotowych sprawach.

 „WYZWANIA DIALOGU SPOŁECZNEGO DZISAJ - Agresja i przemoc we współczesnej szkole…”. To temat  referatu, który rozpoczął drugi dzień konferencji. Wykład Piotra Chlebowskiego spotkał się z zainteresowaniem, poruszono w nim zagadnienia związane głownie z wychowaniem dzieci i młodzieży w oparciu o wartości. Zdaniem głoszącego referat to przyczyni się do zmniejszenia agresji która narasta coraz bardziej wśród dzieci i młodzieży. Ten sposób wychowania pomoże zdaniem referenta na znalezienie sposobów radzenia z narastającą agresja. Podczas tego referatu przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia związane z postawa człowiek wobec drugiego człowieka.

Następny referat wygłosiła Lubica Cerna ze Słowacji na temat:  „Wysoka jakość kształcenia na wszystkich poziomach edukacji to inwestycja w przyszłość - możliwości kształtowania dla związków zawodowych nauczycieli”.  Uczestnikom zobrazowano zależność, z której wynika że im więcej poświęcimy lepszej jakości edukacji i szkolenia, tym bardziej wykwalifikowani i przygotowani będą młodzi ludzie do życia dorosłego. Warto zatem skupić się na rozwoju kształcenia, bo jest to niewątpliwie inwestycja na przyszłości. 

Kolejnym referatem był bardzo ważny współczesny problem a mianowicie :„Problemy bezrobocia młodych w UE”.Carmen Alejandra z Hiszpanii omówiła ilość bezrobotnych osób w przedziale wiekowym 15-25 w Unii Europejskiej i  jak zaradzić by ta ilość zmalała a młodzi ludzie mogli łatwiej i szybciej znaleźć pracę i przedstawiła jego zdaniem sposoby jak zaradzić by ta ilość zmalała a ludzie młodzi mogli szybciej znaleźć prace.

Referatem wzbudzającym niezwykle żywą dyskusje był wygłoszony przez Rolanda Gangl z Austrii: „Strategia Europa 2020: Udział szkolnictwa wyższego w osiąganiu wzrostu gospodarczego i spójności społecznej a zjawisko bezrobotnych europejskich absolwentów - identyfikacja przyczyn zjawiska i środków zaradczych”. Poruszono tutaj aktualne problemy bezrobotnych absolwentów oraz przedstawiono inne rozwiązania zapobiegające temu problemowi w przyszłości, by rok 2020 wyglądał lepiej. 

Ostatni kończący referat to: „Rola i znaczenie związków zawodowych w oświacie na przykładzie województwa podlaskiego”. Agnieszka Rzeszewska Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku omówiła czym są związki zawodowe w Polsce i przedstawiła ich funkcje oraz role w życiu codziennym. Podczas referatu  zaprezentowała jak związki funkcjonują, oraz w jaki sposób prowadzą dialog społeczny w oświacie.

Całe przedsięwzięcie trwało dwa dni, zrealizowano wiele zagadnień i poruszono wiele problemów. Wymieniono sposoby przeciwdziałania im w różnych krajach europejskich, dzięki czemu możliwe jest zaplanowanie dobrego projektu na przyszłość. Wszyscy opuścili konferencje z nowymi doświadczeniami i określonymi celami, wyrażonymi w stanowisku skierowanym do Komisji Europejskiej. Pomimo napiętego programu uczestnicy mieli okazje podziwiać uroki naszego regionu oraz spróbować regionalnych potraw, które spotkały się z pozytywną oceną a uczestnicy na pewno nie raz wrócą w nasze strony.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »