Aktualności

Uroczystości rocznicowe w Mońkach

W piątek, 29 sierpnia przy tzw. „Krzyżu Solidarności” na ul. Ełckiej odbyły się uroczystości upamiętniające 34 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Udział w nich wzięli przedstawiciele władz związkowych na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" - Józefem Mozolewskim oraz władz samorządowych ze Starostą Joanną Kulikowską .

Nie zabrakło również członków lokalnych komisji zakładowych NSZZ „Solidarność”, przedstawicieli jednostek samorządowych oraz sympatyków związku. Delegacje dokonały uroczystego złożenia kwiatów oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia.
Porozumienia sierpniowe to cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980 r. Porozumienia zakończyły wydarzenia sierpnia 1980.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »