Aktualności

Komunikat prasowy Instytu Pamięci Narodowej

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku w dniu 31 lipca 2014 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi R., któremu zarzucono dokonanie 55 zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, a mianowicie, że   w okresie od 13 do 16.12.1981 r. w Białymstoku, jako funkcjonariusz państwa komunistycznego - Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, przekroczył swoje uprawnienia, w ten sposób, że bezprawnie pozbawił wolności 55 osób na mocy decyzji o internowaniach, wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego dekretu o ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, co było poważnym prześladowaniem z powodu przynależności pokrzywdzonych do NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarność” Rolników Indywidualnych, tj. o zbrodnie komunistyczne i przeciwko ludzkości z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 189 § 1 kk i art. 189 § 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 UIPN w zw. z art. 3 UIPN.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Sylwester R. liczy 82 lata, pobiera emeryturę i dotychczas nie był  karany sądownie. 

 

Prokurator
Janusz Romańczuk
p.o.  Naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »