Aktualności

Wybór Prezydium Zarządu Regionu

Na swym pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji Zarząd Regionu Podlaskiego wybrał nowe Prezydium.

Na wstępie obrad Zarząd przyjął regulamin swego funkcjonowania w nowej kadencji oraz nową strukturę organizacyjną. Zgodnie ze statutem kandydatury na członków Prezydium ZR wraz z funkcjami i zakresem obowiązków zaproponował Przewodniczący ZR Józef Mozolewski.

W głosowaniu tajnym wybrano Prezydium ZR w składzie:

 

Imię i Nazwisko

Funkcja

Zakres obowiązków

 

Eugeniusz Formejster

Wiceprzewodniczący ZR Sekretarz

Kontakt z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami Regionu, Dział Organizacyjny, dokumentacja i rejestry, komunikacja, promocja, informacja związkowa, kontakty z administracją rządową i samorządową, działalność gospodarcza Regionu.

 

Eugeniusz Stepanczuk

Wiceprzewodniczący ZR

Biuro Prawne, kontakty z branżami, pośrednictwo pracy, sport i rekreacja, polityka socjalna.

 

Henryk Łupinski

Skarbnik ZR

Majątek Związku, księgowość, administracja budynku.

 

Zbigniew Brożek

Członek Prezydium ZR

Sport i rekreacja, polityka socjalna.

 

Jerzy Grodzki

Członek Prezydium ZR

Kontakty z branżowymi strukturami Związku, opiniowanie projektów samorządowych i negocjacje z administracją samorządową.
 

Zdzisław Koncewicz

Członek Prezydium ZR

Kontakt z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami Regionu.

 

Agnieszka Rzeszewska

Członek Prezydium ZR

Negocjacje samorządowe, opiniowanie projektów samorządowych, polityka informacyjno-branżowa, Fundusz Stypendialny.

 

Roman Sadokierski

Członek Prezydium ZR

Kontakt z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami Regionu. 

 

Jarosław Woszczenko

Członek Prezydium ZR

Kontakty z branżowymi strukturami Związku, opiniowanie projektów samorządowych i negocjacje z administracją samorządową.

 

 

Za całość działalności Zarządu Regionu odpowiada Przewodniczący Józef Mozolewski (wybrany przez Walne Zebranie Delegatów Regionu), a w bezpośredniej podległości posiada administrację i majątek Regionu, sprawy kadr i zatrudnienia, Dział Szkoleń i Programów Europejskich, rozwój związku, sprawy polityczne i kontakty zagraniczne.

Zarząd Regionu podjął także niezbędne decyzje upoważniające Prezydium do prowadzenia działalności we wskazanych obszarach i zakresach kompetencji.

 

Omówiono również inne sprawy dotyczące funkcjonowania Związku.

 

Zarząd przyjął założenia budżetowe na II półrocze 2014 roku.

 

Członkowie ZR zapoznali się z realizacją przebudowy budynku.

 

Omówiono kwestie związane z XXXII Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę. W 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odpowiedzialnym za organizację będzie Region Podlaski. Już dziś apelujemy o organizowanie wyjazdów z poszczególnych zakładów, Oddziałów Regionu i różnych środowisk, a naszych pielgrzymów prosimy o wsparcie nas w różnych częściach uroczystości na Jasnej Górze.

 

Z uwagi na okres wakacyjny i urlopowy Przewodniczący Józef Mozolewski zachęca, za pośrednictwem członków ZR, pracowników i członków Związku przede wszystkim, mimo różnych trudności, do skorzystania z wypoczynku - chociażby w minimalnym zakresie, przekazując jednocześnie życzenia bezpiecznego i miłego spędzenia czasu.

 

 

Eugeniusz Formejster

Wiceprzewodniczący ZR

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »