Aktualności

Region wybrał władze na nową kadencję

W sobotę 28 czerwca 2014 roku odbyły się wybory na nową kadencję związku w Regionie. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” obradowało w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Przed obradami w kościele p.w. Niepokalanego serca Maryi w Doilidach odprawiona została msza święta celebrowana przez bp. Henryka Ciereszko. Po mszy odmówiono modlitwę i złożono kwiaty na grobie ks. Stanisława Suchowolca - skrytobójczo zamordowanego kapelana białostockiej „Solidarności”
 
W obrad WZDR udział wziął Wiceprzewodniczący  Komisji Krajowej Bogdan Biś, który przekazał pozdrowienia od Przewodniczącego KK Piotra Dudy i przekazał delegatom informacje z działalności Komisji Krajowej.

Na obrady przybyli zaproszeni goście: parlamentarzyści, działacze białostockiej „Solidarności”, przedstawiciele samorządu, pracodawców i organizacji społecznych. 
Delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Regionu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej za okres minionej kadencji.
Następnie przystąpiono do wyborów władz na nową kadencję.

Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” został ponownie wybrany Józef Mozolewski. Jego kandydaturę poparło blisko 90% delegatów. 
Delegaci wybrali także Zarząd Regionu, Regionalną Komisję Rewizyjną i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
W skład Zarządu Regionu wybrano następujące osoby:
Krystyna Bałdowska, Krzysztof Borkowski, Marek Borowski, Zbigniew Brożek, Franciszek Czarnomysy, Dariusz Dembicki, Eugeniusz Formejster, Jerzy Grodzki, Waldemar Kiszkiel, Zdzisław Koncewicz, Zygmunt Kowalczyk, Stanisław Ksepka, Zbigniew Lebieżyński, Tadeusz Łukian, Henryk Łupiński, Amanda Marczuk-Sadowska, Paweł Myszkowski, Tadeusz Nazarewicz, Barbara Okuniewska, Andrzej Osmolski, Beata Pietruszka, Agnieszka Rzeszewska, Roman Sadokierski, Marek Stachurski, Eugeniusz Stepanczuk, Władysław Tokarski, Ryszard Urbańczyk, Kazimierz Waszczuk, Bogdan Wielgat, Mirosław Wnorowski, Ryszard Woronowicz, Jarosław Woszczenko, Katarzyna Zalewska, Tomasz Zieliński.

W skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
Bogdan Gierałtowski, Beata Kowalewska, Jarosław Kozłowski, Mariola Beata Łapińska, Elżbieta Stasiewicz, Sylwia Szliserman, Janusz Wyszyński.
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani:
Eugeniusz Formejster, Jerzy Grodzki, Sławomir Grygoruk, Kazimierz Rogaczewski, Ryszard Urbańczyk.
Józef Mozolewski jest delegatem w związku z wyborem na funkcję Przewodniczącego ZR.
 
Walne Zebranie Delegatów przyjęło stanowiska i apele 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »