Aktualności

Seminarium z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Dnia 28 kwietnia każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. To dzień, w którym pochylamy się nad sytuacją pracowników w zakładach pracy. Organizowane w tym dniu seminaria, czy spotkania są niewątpliwie okazją do refleksji nad poziomem bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz wprowadzeniem nowych, lepszych rozwiązań w tym zakresie.

Region Podlaski NSZZ „Solidarność” tradycyjnie był organizatorem kolejnego seminarium wpisującego się w obchody tego szczególnego dnia. W tym roku, seminarium odbyło się dnia 25 kwietnia w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, a uczestniczyli w nim przedstawiciele władz regionalnych, pracodawcy oraz licznie zebrani członkowie NSZZ „Solidarność”. Współorganizatorami niniejszego przedsięwzięcia był również Okręgowy Inspektorat Pracy oraz wspomniana Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.


Podczas seminarium, wystąpił między innymi Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, który przedstawił działania naszego Związku w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników. Wśród omówionych działań były między innymi szkolenia skierowane do członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy, które podlaska „Solidarność” organizuje w celu wzmocnienia społecznego nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy.

 

W seminarium wystąpił również pan Marek Aleksiejuk - Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku, który przedstawił statystykę wypadków w pracy w naszym województwie, jak również omówił działalność prewencyjną, informacyjną i promocyjną prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie prawa pracy i zasad BHP.

Następnie, pan Mirosław Leśniewski - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, reprezentujący w niniejszym seminarium stronę pracodawców, w swoim wystąpieniu omówił ideę pracy ludzkiej w głównej mierze odwołując się do nauczania Papieża Jana Pawła II. Między innymi, przedstawił pracę w kontekście godności człowieka i jej znaczenie w życiu społecznym, jak również, co nas niewątpliwie cieszy, podkreślił znaczenie związków zawodowych cytując fragment jednej z encyklik: Na gruncie tych wszystkich uprawnień, wraz z potrzebą ich zabezpieczenia ze strony samych ludzi pracy, wyrasta potrzeba jeszcze jednego uprawnienia. Jest to mianowicie uprawnienie do zrzeszania się, czyli do tworzenia stowarzyszeń lub związków mających na celu obronę żywotnych interesów ludzi zatrudnionych w różnych zawodach”.

 

W tegorocznym seminarium uczestniczyło blisko 70 osób. Tak duża frekwencja i zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, cieszy nas tym bardziej, iż pomimo ogólnego spadku liczby wypadków w pracy w Polsce, w dalszym ciągu według danych statystycznych to duży problem w naszym województwie.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »