Aktualności

Nieznajomość prawa - czy próba ingerencji w wewnętrzne sprawy związków zawodowych?

Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku posługując się przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Straży Miejskiej w Białymstoku o przesłanie mu podjętych uchwał, wniosków i decyzji przez komisję zakładową oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności komisji zakładowej minionej kadencji.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” traktuje ten „kuriozalny” wniosek jako próbę ingerencji w wewnętrzne (statutowe) sprawy organizacji związkowej i uważa to za przejaw wrogiej postawy pracodawcy względem NSZZ „Solidarność”. Zwraca też uwagę, że wpisuje się to w logiczny ciąg zdarzeń, świadczących o utrudnianiu wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy.
Prawnicy z Biura Prawnego Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zajęli się tą sprawą i twierdzą, że do tej pory żaden podlaski pracodawca nie zdobył się na to żeby ingerować w wewnętrzne sprawy związków zawodowych. Jest to niecodzienna sytuacja, tym bardziej,  że działalność statutowa związków zawodowych (zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o zw. zaw.) jest niezależna od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. O zaistniałej sprawie zostanie poinformowany Prezydent Białegostoku oraz odpowiednie organy kontroli przestrzegania prawa.
 
 
 Biuro Prawne ZR
Wniosk o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedż Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Straży Miejskiej w Białymsotku

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »