Aktualności

Monitoring praw związkowych

Biuro Prawne Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” prowadzi  monitoring stanu przestrzegania przepisów ustawy o związkach zawodowych. Analizuje przypadki przeszkadzania w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej, utrudnianiu wykonywania działalności związkowej oraz dyskryminacji pracowników z powodu przynależności do związku zawodowego lub wykonywania funkcji związkowej.

W ramach tych działań, regionalny koordynator do spraw obrony praw związkowych radca prawny Dariusz Borowski, gromadzi informacje na temat przypadków łamania praw związkowych pod kątem czynów zabronionych.
W związku z wystąpieniem  przypadków naruszania przepisów ustawy o związkach zawodowych zostały złożone do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Do takich czynów zabronionych doszło m.in. w Leroy Merlin w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 18, w Podlaskiej Spółdzielni Pracy Jubilat w Białymstoku, a także w Straży Miejskiej w Białymstoku.
 
Biuro Prawne ZR

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »