Aktualności

Nowa OZ w SBM Wielkoblokowa w Białymstoku

Z inicjatywy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" w Białymstoku powstała nowa Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Pracownicy powołali organizację związkową po to by można było sprawniej, w sposób merytoryczny i zgodny z prawem  reprezentować, interesy pracownicze w swojej firmie. Nie przypadkiem wybrano NSZZ „Solidarność”, ponieważ nasz związek jest powszechnie postrzegany przez pracowników jako ogólnokrajowa organizacja związkowa najwszechstronniej przygotowana i faktycznie realizująca reprezentowanie pracowników w ich żywotnych interesach. 

Działania związane z powstaniem nowej organizacji związkowej koordynował Dział Organizacyjny oraz Dział Rozwoju Związku.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »