Aktualności

Nowy cykl szkoleń SIP rozpoczęty

W piątek, dnia 31 stycznia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku rozpoczął się nowy cykl szkoleń skierowanych do członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy działającego przy Regionie Podlaskim NSZZ „Solidarność”.

Inauguracji dokonali Pan Jarosław Janowicz - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych oraz Izabela Żmojda - Kierownik Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
 
W niniejszym cyklu, którego zakończenie nastąpi w grudniu przyszłego roku, uczestniczyć będzie aż 26 członków naszego Związku pełniących społeczny nadzór nad warunkami pracy w swoich zakładach pracy. 
  
Realizowane szkolenia z pewnością przyczynią się do pogłębienia ich wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również doskonalenia umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą.
Należy również podkreślić, że niniejsze przedsięwzięcie jest realizowane przez Region Podlaski NSZZ „Solidarność” we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku.
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »