Aktualności

Szkolenie w Archiwum Państwowym w Białymstoku

Dnia 27 stycznia br. odbyło się szkolenie pn. „Podstawowe  zasady działania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczyli członkowie powstałej w październiku ubiegłego roku Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Archiwum Państwowym w Białymstoku.

  

Podczas zajęć omówiono między innymi podstawy prawne i zakres działania organizacji zakładowych oraz zagadnienia związane z ochroną stosunku pracy i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. 

Niewątpliwie znajomość zasad funkcjonowania organizacji zakładowej, a w szczególności jej uprawnień i obowiązków jest niezbędna w prowadzeniu działalności związkowej w miejscu pracy. 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »