Aktualności

Obchody 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W ramach obchodów 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w dn. 12 i 13 grudnia br. odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

12 grudnia br. w Gimnazjum im. NSZZ „Solidarność” w Korycinie, odbyła się akademia nawiązująca do wydarzeń początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Uczniowie, między innymi przygotowali widowisko na temat dziejów NSZZ „Solidarność” oraz okresu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 
 
Jak co roku, w niniejszym przedsięwzięciu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski, który w swoim wystąpieniu odniósł się do historii powstania oraz początków działalności NSZZ „Solidarność”, w tym również zdarzeń związanych z dniem 13 grudnia 1981 roku.
 
Jednak to nie wszystko. Część uczniów miała również możliwość wzięcia udziału w lekcjach poprowadzonych przez Przewodniczącego Zarządu Regionu na temat 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz najnowszej historii Polski.
Nie ulega wątpliwości, że te wydarzenia, nie tylko wzbogacają uczniów w wiedzę na temat historii naszego państwa, ale również kształtują świadomość obywatelską i więzi z krajem ojczystym.
 
13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku zorganizowano spotkanie upamiętniające wydarzenia z początku lat 80-tych ubiegłego stulecia. Specjalnym gościem był Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski.
W czasie spotkania uczniowie Jedenastki ukazali historię naszej ojczyzny poprzez teatr cieni, począwszy od chrztu Polski i panowanie królów, przez okres zaborów, odzyskanie niepodległości, II wojnę światową, na strajkach robotników, pielgrzymce Jana Pawła II do Polski i Obradach Okrągłego Stołu kończąc.


Uczniowie wykonywali również pieśni patriotyczne, jak też ze specjalną dedykacją dla Przewodniczącego Zarządu Regionu, piosenkę „Mury”  Jacka Kaczmarskiego, będącą niegdyś hymnem związkowców.

Po przedstawieniu teatralnym, głos zabrał Przewodniczący ZR - Józef Mozolewski, który w swoim wystąpieniu zrelacjonował wydarzenia związane z powstaniem NSZZ „Solidarność”, okresem stanu wojennego, „Solidarnością” podziemną, czy trudnościami życia codziennego. Była to prawdziwa lekcja historii. 
 
Również 13 grudnia br. o godzinie 18.00, w kościele pw. Św. Rocha została odprawiona Msza święta przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Białostockiego, w intencji Ojczyzny, ofiar stanu wojennego oraz członków NSZZ „Solidarność”.
 
Po Mszy św. nastąpił przemarsz ulicą Lipową i Rynkiem Kościuszki pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas przemarszu zostały odmówione modlitwy oraz złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy w Smoleńsku, tablicą pamiątkową Więzionych, Represjonowanych i Internowanych oraz pomnikiem bł. Ojca Świętego Jana Pawła II.
 
W marszu brały udział poczety sztandarowe, harcerze oraz setki uczestników. 

Przewodniczący podlaskiej NSZZ "Solidarność" Józef Mozolewski apelował pod pomnikiem ks. Popiełuszki do działaczy związku o zjednoczenie oraz wezwał, by za rok wszyscy spotkali się na obchodach 13 grudnia pod szyldem "nie pierwszej, drugiej , czy którejś tam, ale jednej solidarności"
 
.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »