Liderzy Biuletyn Historia Galeria Dokumenty Terminarz Archiwum

Region Podlaski NSZZ "Solidarność"

ul.Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
fax. (85) 748 11 01

Napisz do nas
Godziny pracy:
Pn.- Pt. 08.00 16.00
ODDZIAŁY
DZIAŁ SZKOLEŃ
AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY
DZIAŁ ROZWOJU ZWIĄZKU
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
DZIAŁ PRAWNY
KLUB SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz większej grupy osób oraz wypełniając zadania statutowe związku, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" w dniu 26.01.2005r wystąpił do Ministerstwa Gospodarki i Pracy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa pracy. Zgodę taką otrzymaliśmy i w dniu 2.02.2005 r NSZZ "Solidarność" Region Podlaski został wpisany do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem - 1260
W dniu 1.04.2005r Agencja Pośrednictwa Pracy rozpoczęła swoją działalność.

Agencja świadczy usługi w zakresie:

  • pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  • pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;

  • poradnictwa zawodowego;

  • doradztwa personalnego.

Ponadto pracownicy pomagają w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych: życiorysu zawodowego (CV), listu motywacyjnego oraz przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej u danego pracodawcy. Udzielają informacji z zakresu prawa pracy i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Oferują także bezpłatny dostęp do zasobów internetowych związanych z ofertami pracy.
Dzięki naszym działaniom pracodawcy mogą ograniczyć czas i koszt rekrutacji nowego pracownika do minimum.
Agencja Pośrednictwa Pracy w Regionie Podlaskim funkcjonuje profesjonalnie dzięki czemu odnotowuje duże zainteresowanie jej działalnością. Ze względu na pełną współpracę z Działem Szkoleń i Biurem Prawnym, możemy kompleksowo obsługiwać bezrobotnych służąc im pomocą prawną jak również prowadząc szkolenia, organizując praktyki zawodowe i kursy dokształcające.
Biuro posiada aktualne zezwolenie Ministra Gospodarki i Pracy na prowadzenie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Odpowiedzialna za dział:
Cezary Janucik - tel. 502486009
ul. Suraska 1 pok.202
15-093 Białystok
tel. 85 748 11 17
fax. 85 748 11 01
e-mail: app.sol@op.pl