Kontakt

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

  1. "Pracodawcy, pracownicy, władze współpracujące" więcej

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

  1. Promocja i wspieranie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia wsród młodzieży - projekt pilotażowy NSZZ "Solidarność" więcej

  2. "Nowy start" długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim więcej

  3. Improving innovation in business processes management of Eastern European sme's by using qualified process innovation managers - Rozwój Innowacji w zarządczych procesach biznesowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wschodniej Europy poprzez użycie Wykwalifikowanych Menadżerów Procesów Innowacyjnych więcej

  4. "Konstruktywny dialog – program rozwoju kompetencji liderów NSZZ "Solidarność" więcej

  5. „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym” wiecej