Marzec 2013

„Komunikacja w pracy związkowej i zawodowej nauczyciela”

SIP

Białystok, dn. 7-8.03.2013 r.

Grajewo, 19.03.2013 r.

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

SIP

Białystok, dn. 20.03.2013 r.

Białystok, dn. 22.03.2013 r.