Styczeń 2011
„Elastyczny czas pracy” - w ramach projektu pn. "Zarządzanie wiekiem..."
SIP

Białystok
dnia 13-14.02.2011 roku

Białystok
dnia 28.02.2011 roku