Październik 2011
Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Białystok, dn. 17.10.2011 r / gr.1
Białystok, dn. 17.10.2011 r / gr.2
Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

SIP „Zagrożenia w procesie pracy
i metody ochrony przed zagrożeniami”

Hajnówka, dn. 18.10.2011 r
Białystok, dn. 24.10.2011 r.
Grajewo, dn. 25.10.2011 r
Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

SIP „Organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymogami BHP”

Sokółka, dn. 27.10.2011 r
Białystok, dn. 28.10.2011 r