Luty 2011
Aktualizacja kompetencji” w ramach projektu pn. „Zarządzanie wiekiem…”
„Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2010 rok”
Białystok, dnia  03-04.02.2011r.
Białystok, dnia 14.02.2011r.
„Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2010 rok"
SIP
Augustów, dnia 15.02.2011r.
Białystok, dnia 25.02.2011r.