Listopad 2011

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Bia造stok, dn. 14.11.2011/ gr.1
Bia造stok, dn. 14.11.2011/ gr.2
Suwa趾i, dn. 16.11.2011

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Augustów, dn. 16.11.2011
Mo鎥i, dn. 18.11.2011
Siemiatycze, dn. 21.11.2011

„Uprawnienia
Organizacji Zwi您kowych„

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

SIP  „Identyfikacja, analiza i ocena czynników szkodliwych, uci捫liwych i niebezpiecznych dla zdrowia”

Bia造stok, dn. 22.11.2011
ζpy, dn. 24.11.2011
Bia造stok, dn. 25.11.2011