Grudzień 2011

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

Seminarium
"Poznaj swoje prawa w pracy"

Grajewo, dn. 01.12.2011 r.

Białystok, dn. 07.12.2011 r.

Czarna Białostocka, dn. 08.12.2011 r.

SIP „Posiłki regeneracyjne, zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej”

SIP „Czynniki szkodliwe w środowisku pracy”

Białystok, dn. 16.12.2011 r.

Grajewo, dn. 20.12.2011 r.