Wrzesień 2011
Uprawnienia OZ

SIP „Wymagania techniczno-organizacyjne miejsca pracy wpływające na poprawę BHP"

SIP "Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacji zagrożeń"

Suchowola, dn. 21.09.2011 r
Grajewo, dn. 27.09.2011 r.
Białystok, dn. 30.09.2011 r