„Wybory w Związku - kadencja 2010-2014”
Suwałki - Augustów, dnia 16.12.2009 roku