„Wybory w Związku - kadencja 2010-2014”
Białystok, dnia 14.12.2009 roku