„Wybory w Związku - kadencja 2010-2014”
Łapy, dnia 11.12.2009 roku