„Wybory w Związku - kadencja 2010-2014”
Białystok, dnia 10.12.2009 roku