„Wybory w Związku - kadencja 2010-2014”
Sokółka, dnia 08.12.2009 roku