Szkolenie członków Klubu SIP

Szkolenie członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy, pn. „Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej”, odbyło się dnia 30.09.2011 r. Zajęcia podzielono na część teoretyczną i praktyczną, gdyż właśnie połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką daje efekt najlepszego zapamiętywania informacji. W pierwszej części uczestnicy zdobyli wiedzę na temat zjawiska pożaru w obiektach, jego przyczyn oraz sposobu postępowania pracowników w razie jego wystąpienia. Omówiono również przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Temat podręcznego sprzętu gaśniczego został rozwinięty w części praktycznej, która odbyła się na placu szkoleniowym firmy „FIRE-FACH”. Przedstawiono sytuacje, w których ogień powinien być stłumiony przy użyciu gaśnicy. Uczestnicy mieli również okazję stanąć „twarzą w twarz” z zagrożeniem. Ochotnikom dano  możliwość ugaszenia płomieni, używając przy tym poszczególnego rodzaju gaśnicy. Cała formuła szkolenia przekazała uczestnikom cenne informacje na temat postępowania w przypadku pożaru bądź też awarii w miejscu pracy.

galeria zdjęć - tutaj