Kalendarze 2018

Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, kontynuując rozpoczęte w latach ubiegłych działania na rzecz promocji i rozwoju naszego związku, przesyła propozycję zakupu kalendarzy przez Organizacje Zakładowe dla członków związku w swojej organizacji, także po to, by promować NSZZ „Solidarność” na terenie swoich zakładów pracy oraz w środowiskach, w których funkcjonuje nasz Związek.

Obecnie w fazie opracowania jest projekt kalendarza ściennego na 2018 rok. Będzie to kalendarz o jednakowej szacie graficznej z wyraźnym logo NSZZ „Solidarność” wraz ze stopką z danymi regionu lub konkretnej organizacji zakładowej (zamówienia powyżej 200 szt.). 
Region poniesie koszty związane z projektem, częścią druku oraz dystrybucji.
 
Do każdych zakupionych 5 kalendarzy Region dołoży gratis 1 kalendarz, co spowoduje obniżenie kosztu jednostkowego kalendarza (szcegóły w przesłanej do OZ oferty.
 
Zamówienia na piśmie lub pocztą email prosimy kierować na adres Regionu Podlaskiego do dnia 16.10.2017r. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji pod warunkiem dokonania odpowiedniej wpłaty na konto Regionu z dopiskiem „kalendarze” lub w kasie w terminie do 25 października 2017 r.
Istnieje także możliwość wspólnego wykonania różnych gadżetów związkowych, musi tu być jednak inicjatywa Komisji Zakładowych zainteresowanych promocją NSZZ „Solidarność”. O takie gadżety dopytują też często członkowie związku.
 
Pytania w powyższych sprawach należy kierować do Wiceprzewodniczącego ZR Eugeniusza Formejstra e-mail: zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl lub eform62@o2.pl , nr. tel.  600 947 038.
 
Efektywność działań na rzecz promocji i rozwoju NSZZ „Solidarność” będzie zależała od aktywności naszych organizacji związkowych w zakładach pracy. Działając wspólnie możemy osiągnąć dobry efekt, w dodatku za niższe koszty.
Z uwagi na terminy prosimy potraktować sprawę jako pilną.
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »