Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do regionalnych instytucji dialogu społecznego (przedstawicieli WKDS, organizacji pracodawców, organizacji pracowników, instytucji rynku pracy, instytucji otoczenia biznesu), ich członków i przedstawicieli oraz całej regionalnej społeczności w wieku produkcyjnym.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

  1. Region Podlaski NSZZ Solidarność jako partnera dialogu społecznego - organizację pracowniczą  reprezentującą interesy pracowników
  2. Co najmniej 2 organizacje pracodawców jako instytucjonalnego partnera dialogu społecznego, organizacje reprezentujące interesy pracodawców
  3. 40 członków NSZZ „Solidarność” pełniących funkcję we władzy wykonawczej NSZZ „Solidarność” na szczeblu zakładowym
  4. 160 osób – członków instytucji będących partnerem dialogu społecznego (przedstawicieli WKDS, organizacji pracodawców, organizacji pracowników, instytucji rynku pracy, instytucji otoczenia biznesu)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego