Badanie społeczne, wydanie publikacji

W ramach projektu przeprowadzono badania społeczne zmierzające do poznania i opisania głównych czynników ograniczających możliwości współpracy partnerów dialogu społecznego na szczeblu zakładowym oraz regionalnym.
Cele badania:

  • Poznanie stereotypów w spostrzeganiu partnerów dialogu społecznego w województwie podlaskim;
  • Diagnoza barier i problemów we wzajemnej współpracy partnerów dialogu społecznego na poziomie zakładowym i regionalnym;
  • Identyfikacja obszarów możliwej współpracy partnerów dialogu społecznego;
  • Opracowanie obrazu społeczno-demograficznego osób uczestniczących w działalności związkowej

Badaniem zostali objęci:

  • Członkowie związku zawodowego NSZZ Solidarność województwa podlaskiego szczebla zakładowego i regionalnego
  • Pracodawcy z województwa podlaskiego
  • Związki pracodawców z województwa podlaskiego
  • Osoby pracujące, zamieszkałe w województwie podlaskim, nie należące do związków zawodowych
  • Osoby w wieku produkcyjnym (16-60 lat) zamieszkujące województwo podlaskie

Wyniki badań w formie publikacji - zobacz (pdf.)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego