Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

28 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy, w Polsce obchodzony, zgodnie z uchwałą Sejmu z 2003 r. pod nazwą Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Jak co roku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku wspólnie z Zarządem Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Radą Wojewódzką OPZZ oraz Zarządem PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. zorganizował seminarium w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców i pracobiorców, władz samorządowych, pracodawcy, pracownicy, społeczni inspektorzy pracy.

Oprócz tematycznych wystąpień przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, NSZZ „Solidarność” i OPZZ, dobre praktyki oraz efekty szkoleń pracowników przedstawił na przykładzie PGE Dystrybucja Sp. z o.o.” Prezes Zarządu tejże Firmy.

Dzień ten, to właściwa chwila, aby uświadomić zarówno pracodawcom jak i pracownikom konieczność stałego, kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Nie tylko szokujące statystyki wypadkowe powinny zmuszać do myślenia o ciągłym podnoszeniu standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Należy pamiętać, że każde działanie nakierowane na poprawę warunków pracy może mieć wyjątkową wartość – wartość ludzkiego życia.
Dlatego w tym dniu okręgowy inspektor pracy uhonorował Dyplomami podlaskich pracodawców, którzy w roku 2009 uczestniczyli w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP” i poprawili stan bezpieczeństwa w swoich zakładach.

Należy wspomnieć, że w roku 2010 przypada 60-lecie społecznej inspekcji pracy w Polsce. Z tej okazji uhonorowano również 10 społecznych inspektorów pracy z naszego regionu.

Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia mają w swoim założeniu przede wszystkim dawać impuls do podejmowania wszelkich działań, których efektem byłoby podnoszenie świadomości społeczeństwa nt. ochrony przed wypadkami przy pracy.
W seminarium zorganizowanym w siedzibie PGE Dystrybucja Sp. z o.o uczestniczyło ok. 80 osób

wykorzystano materiały OIP