Ogólnopolska prasa związkowa 1980-1981

Po sierpniu 1980 roku nastąpił szybki rozwój prasy NSZZ „Solidarność”. Powstało 6 legalnych pism „Solidarności”, w tym m.in. ogólnopolski „Tygodnik Solidarność” (ukazywał się od kwietnia do grudnia 1981 r. i ponownie od maja 1989 r.), czy szczecińska „Jedność” i gdański tygodnik „Samorządność”. Ukazywała się poza cenzurą od sierpnia 1980 r. także prasa związkowa – regionalna i zakładowa (ponad 3000 tytułów).

W tym czasie wzrosły nakłady oraz pojawiły się wznowienia i nowe tytuły prasy katolickiej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym (np. związany z Pol. Związkiem Katolicko-Społecznym „Ład”). Podstawowym zadaniem wszystkich wydawnictw było dotarcie z prawdziwą informacją i opiniami do całego społeczeństwa, które od 35 lat było pozbawione niezależnych od propagandy władzy mediów.

wszechnica@solidarnosc.org.pl

Dodaj komentarz