Rozmowy w Stoczni Gdańskiej, 14-20 VIII 1980


1. Taśma pierwsza

Rozmowy strajkujący robotników w Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia 1980 r. Ze strony strajkujących wypowiadają się m.in. Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz i Barbara Kędziora. Ze strony dyrekcji stoczni głos zabiera m.in. dyrektor naczelny Klemens Gniech.


AKK”S” Rozmowy z dyrekcją Stoczni Gdańskiej 14 VIII 1980.

Numer nagrania N_2_01, czas nagrania 01:44:47


Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.2. Taśma druga

Dyskusje strajkujących robotników z dyrektorem Stoczni Gdańskiej, Klemensem Gniechem – godziny popołudniowe. Dyrektor stoczni przedstawia propozycję porozumienia ze strajkującymi – m.in. podwyżkę o ok. 1200 zł. Obietnica podniesienia „dniówek” we wrześniu. Ostrzeżenie sankcjami dyscyplinarnymi dla wszystkich będących pod wpływem alkoholu.

Pod nieobecność dyrektora Lech Wałęsa przedstawia postulat nierepresjonowania za strajk, przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz, Lecha Wałęsy i Andrzeja Kołodzieja. Następnie informuje o powołaniu „Strajkowej Robotniczej Komisji Stoczni Gdańskiej” i wymienia nazwiska wchodzących do niej osób. Informuje, że pod przeczytaną listą znajduje się zapewnienie podpisane przez dyr. Gniecha, przewodniczącego KZ PZPR i ZSMP, że strajkujący nie będą represjonowani za strajk. Ogłasza, że komitet jest otwarty dla wszystkich osób delegowanych z wydziałów oraz chcąc brać udział w jego pracach.

Luźne wypowiedzi przy stole na sali BHP przy otwartym mikrofonie. W tym czasie na sale powraca dyrekcja stoczni.

Rozmowy komitetu strajkowego z dyrekcją. Dyrektor w sprawie pierwszego punktu – nierepresjonowania za strajk. Zgoda dyrektora na przywrócenie Anny Walentynowicz do pracy do stoczni i udzielenie jej wcześniejszej emerytury. Wyraża także zgodę na warunkowe zatrudnienie Wałęsy. Punkt kolejny – dłuższa dyskusja podwyżce po 2 tys. zł na każdego pracującego. Wypowiedzi m.in. Wałęsy, Henryka Jagielskiego, dyrektora Gniecha, Piotra Maliszewskiego. Następnie o wyrównanie zasiłków rodzinnych do wysokości obowiązującej w MSW i MON.

Rozmowa o budowie pomnika pamięci wydarzeń w grudniu 1980 r. Józef Wójcik, I Sekretarz KZ PZPR, składa deklarację na powieszenie tablicy pamiątkowej w sali tradycji Stoczni Gdańskiej. Walentynowicz – postawić pomnik tam, gdzie ludzie ginęli. Dyrektor obiecuje przekazanie postulatu władzom miasta.

Od 00:47:20 – nagrane z wiecu informacyjnego ze strajkującego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z innego dnia (19 VIII?) o działaniach MKS, taksówkarze przekazali na rzecz strajkujących 19 tys. zł, strajk w stoczni Ustka, pomoc żywnościowa z Mostostalu dla MKS, dwaj warszawiacy przekazali na budowę pomnika 2 tys zł. Wyłamanie się Stoczni Północnej i Remontowej z MKS. Deklaracja, że WPK nie wyłamie się z MKS.

Od 00:57:03 – nagranie z sali BHP (z 20 VIII?): deklaracja przedstawiciela WPK (?) na sali BHP, że są razem z MKS. Wypowiedzi Wałęsy, Lisa, reprezentanta Gdańskich Zakładów Elektronicznych, Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Budowa Sopot Kamienny Potok. Informacja Wałęsy, że na rzecz strajkujących wpłacono dotychczas 332.613,80 gr. Rozmowy poszczególnych komitetów strajkowych z komisją wicepremiera Pyki – zobowiązały się, że będą jedynie rozmawiać ale nie wycofają się ze strajku.

Informacje o wpłatach na rzecz MKS i wyrazy poparcia. Komunikaty. Wałęsa: informacja o rozmowach 3-osobowej delegacji MKS z wojewodą, o sposobie negocjowania 21. postulatów. Przedstawiciel Gdańskich Zakładów Futrzarskich. Lis – Malmor nie podjął negocjacji z komisją rządową. Przedstawiciel komitetu strajkowego zakładu PTSM Wrzeszcz nr 4. Przedstawicielka Międzyzakładowej Komisji Strajkowej z Elbląga. Przedstawiciel Zakładów Mechanizacji Rolnictwa w Gdańsku. Przedstawiciel Malmoru. Prośba o pomoc przy uruchomieniu Stara. Przedstawiciel WSS Społem. Zdzisław Kobyliński przedstawia pełny skład Prezydium MKS. Komunikat Zakładowej Służby Zdrowia Stoczni Gdańskiej. Wałęsa – każdy może wyjść ze strajku. Przedstawiciel PKS Gdańsk Oliwa. Przedstawiciel Dagomy. Komunikat roboczy dla tłumaczy. Strajk węzłów kolejowych w Elblągu i Malborku. Strajk Zamechu w Elblągu.


AKK”S”, rozmowy strajkujących w sierpniu 1980

Numer nagrania N_2_02, czas nagrania 01:26:21


Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.3. Taśma trzecia

Zakulisowe rozmowy strajkujących w siedzibie komisji strajkowej WPK (?) ze strajkującymi z Zarządu Portu Gdańsk, Stoczni Północnej i Stoczni Remontowej (Andrzej Machaliński) o postulatach i strajku (18 VIII?).  Relacja o rozmowach z komisją Pyki. Stanowcza deklaracja Remontówki – w opozycji do MKS i Wałęsy, że są przeciwni łączeniu spaw związkowych z politycznymi. Krytyka Remontówki, że wystąpili z MKS bo nie podobają się im niektórzy ludzie z Prezydium MKS.


AKK”S”, Rozmowy strajkujących – prawdopodobnie 18 VIII 1980.

Numer nagrania N_2_03, czas nagrania 00:32:11 (zła jakość)


Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.4. Taśma czwarta

Nagrania z obrad MKS w sali BHP 20 VIII 1980 r. Odczytanie oświadczenia MKS – pierwszy punkt postulatów najważniejszy. Wezwanie do komitetów strajkowych o nie podejmowanie indywidualnych negocjacji.

Bieżące komunikaty. Przedstawiciel RSW Prasa Książka Ruch. Anna Walentynowicz o wyprowadzeniu kierownika z wydziału W-2. Przedstawiciel WPTT Turist Sopot – niektórzy pracują przy Festiwalu Piosenki. Wypowiedź Wałęsy – do pełnego sukcesu brakuje tylko jeden procent.  Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budownictwa Przemysłowego baza sprzętu i transportu przy ul. Elbląskiej – wszyscy wystąpili ze związków zawodowych. Informacja o zebraniu POP PZPR w Polskim rejestrze Statków. Wałęsa – polityka nas nie interesuje.


AKK”S”, obrady MKS w Stoczni Gdańskiej 20 VIII 1980.

Numer nagrania N_2_04, czas nagrania 00:14:05


Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.5. Taśma piąta

Nagranie z sali BHP. Hymn Polski.

Relacje delegatów z zakładów pracy: Jan Jędrzejewski, przedstawiciel Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego,  przedstawiciel Elektrociepłowni nr 3 w Gdyni, przedstawiciel gdańskiego Polmozbytu, przedstawiciel PPZM – informacja o zatrzymaniu przez SB, przedstawiciel Huty Szkła Gospodarczego w Starogardzie Gdańskim – konieczność podjęcia pracy. Wałęsa – gdy jest wyższa konieczność, np. zniszczenia maszyn lub produktu, należy podjąć pracę. Marian Kierewka, przedstawiciel  Zakład Techniki Biurowej w Gdańsku. Reprezentant gdańskiego Mostostalu. Lech Wałęsa. Przedstawiciel gdańskiego Elektromontażu – o zwołaniu przedstawicieli rad zakładowych w WRZZ.  O katastrofie pod Toruniem i organizowaniu stacji krwiodawstwa. Zbigniew Zaworowski, przedstawiciel Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Transportu i Sprzętu Budownictwa Komunalnego. Prośba służby zdrowia do chorych, aby od razu się zgłaszali po pomoc. Tadeusz Górecki, reprezentant Unimoru. Przedstawiciel Hydrosteru. Przedstawiciel Futrzarskiej Spółdzielni Pracy „Lutria”, Marian Karpowicz, przedstawiciel WPT, przedstawiciel PKS w Lęborku, reprezentant Spółdzielni Inwalidów Ociemniałych, przedstawiciel stoczni im. Conrada.

Informacje o przebiegu zebrania w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych.

Ciąg dalszy relacji z zakładów pracy. Reprezentant Osiedla Młodych. Przedstawicielka Gdańskiej Fabryki Mebli. Zdzisław Kobyliński, przedstawiciel PKS w Gdańsku. Przedstawiciel Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kolbudach. Odczytanie rezolucji Koła Młodych Związku Literatów Polskich w Gdańsku.  Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa w Kokoszkach. Reprezentantka WSS Społem stołówki w Politechnice Gdańskiej. Przedstawicielka Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.  Przedstawiciel Gdańskich Zakładów Spożywczych Dagoma Gdańsk. Reprezentant wytwórni uszczelek Morpak z Gdańska Wrzeszcza. Informacja o przekazaniu przez gdańskich taksówkarzy 20 tys. zł. Przedstawiciel Gdańskich Zakładów Papierniczych. Przedstawiciel ZBM nr 8 z dyrekcją w Krakowie – remontowali urządzenia w Rafinerii Gdańsk. Przedstawiciel WSS Społem Oddział Produkcji Piekarskiej. Wałęsa. Reprezentant MKS Elbląg. Przedstawiciel Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego Turus Oddział w Sopocie. Przedstawiciel Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych.

Wałęsa – ani słowa o polityce, związek ma być „czysty”… Bogdan Lis – odczytuje ulotkę Wojewódzkiego Komitetu frontu Jedności Narodu. Powitanie delegatów Stoczni Remontowej – burzliwe oklaski. Przedstawiciel MKS w Elblągu o PTHW w Elblągu. Przedstawiciel Zakładów Metalowo-Odlewniczych w Oliwie. Zbigniew Wajdleit (?), przedstawiciel WPTT „Turus” Oddział Sopot.

Odczytanie komunikatów z 18 sierpnia ze Szczecina o powstaniu komitetów strajkowych.

Andrzej Gwiazda – informacje o strajkujących zakładach w Szczecinie z 19 sierpnia, w Świdniku, Siedlcach, Łodzi, Podkowie Leśnej. Informacja o pobycie dzień wcześniej w Stoczni przedstawiciela FSC Lublin Juliana Dziury. Przedstawiciel Spółdzielni Futrzarskiej „Lutria”. Postulat, aby delegaci MKS najpóźniej następnego dnia rano do swoich strajkujących zakładów dostarczyli wydrukowane oświadczenia MKS. Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej – informacja o wiecu pracowników PG. Informacja o 310 zakładach zapisanych do MKS.


AKK”S”, obrady MKS w Stoczni Gdańskiej prawdopodobnie wieczorem 20 VIII 1980.

Numer nagrania N_2_05, czas nagrania 01:41:52


Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
Dodaj komentarz