Rada Sekcji Ubezpieczeń

  1.  Justyna Winiarska— Przewodnicząca
  2. Damian Eksterowicz— Wiceprzewodniczący
  3. Stefan Rewers— Wiceprzewodniczący
  4. Urszula Rudowska— Sekretarz