Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

ZMARŁ T. MARCHLEWSKI Z BRODNICY

sobota, 29 Październik, 2022

Zmarł Tadeusz Marchlewski – długoletni działacz Solidarności energetyków z Brodnicy.

Śp. Tadeusz wstąpił do NSZZ”S” w październiku 1980 roku jako pracownik Rejonu Energetycznego w Brodnicy. Już wówczas był świetnym, znanym fachowcem w swojej branży, cieszył się znacznym autorytetem, stąd jego akces do Solidarności bardzo przysłużył się idei budowy związku. Posiadał jedne z najwyższych kwalifikacji zawodowych energetyka, stąd był nieustanie potrzebny firmie. Uczynny, przyjazny, absolutnie lojalny był wielokrotnie typowany do objęcia różnych funkcji, jednak odmawiał, ponieważ uważał, że przy nawale rozmaitych zajęć może nie wypełniać ich jak należy.

Jednak po 1989 roku zgodził się kandydować do składu komisji zakładowej, a po upływie tej kadencji został wybrany przewodniczącym kz. Funkcję sprawował przez kilka kadencji, aż do momentu przejścia na emeryturę. Był inicjatorem ufundowania i umieszczenia w jednym z brodnickich kościołów tablicy ojca Maksymiliana Kolbe.

Tadeusz był troskliwym mężem i ojcem, bardzo dbał o swoją rodzinę, choć gdy tylko mógł pomagał innym, zawsze służył dobrą radą, a gdy mógł to czynem. Nie tylko nie miał wrogów, ale nie jest znany człowiek, który by był mu niechętny. Śp. Tadeusz był chrześcijaninem, wyznawał niewzruszenie proste zasady i kryteria sprawiedliwości, stąd pewnie jego wielki autorytet.

Ubył z naszej społeczności ale nie z pamięci.

txt&fotoPiotrGrążawski.