Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

ZMARŁ TADEUSZ CHĘSY

środa, 4 Listopad, 2020

3 listopada zmarł Tadeusz Chęsy, znany przedsiębiorca kujawski, człowiek o wielkim sercu, sponsor wielu wydarzeń kulturalnych i naukowych, Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia, przyjaciel NSZZ „Solidarność”, wyróżniony przez nasz Zarząd Regionu specjalna statuetką.  Tadeusz Chęsy kochał Inowrocław, cieszył się gdy ludzie wspierali się wzajemnie, Solidarność darzył sympatią i nieustannie dawał ku temu dowody.

Tadeusz Chęsy miał 73 lata. Urodził się w Bydgoszczy. Z Inowrocławiem związany był od 1968 roku. Był tu zastępcą kierownika bazy samochodowej „Transbud”, następnie konstruktorem i kierownikiem ocynkowni w firmie „Inofama”. Przez 11 lat był też głównym mechanikiem w Drukarni CRS „Samopomoc Chłopska” w Inowrocławiu.

W 1988 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą, która zaowocowała powstaniem Drukarni „Pozkal”. Firma zatrudnia obecnie około 250 pracowników i znajduje się w czołówce polskich drukarni dziełowych. W 2010 roku „Pozkal” kupił inowrocławskie uzdrowisko i Tadeusz Chęsy, jako prezes zarządu spółki Solanki Uzdrowisko Inowrocław doprowadził do unowocześnienia tej firmy. Tworzy ją 11 zmodernizowanych obiektów. Spółka zatrudnia dziś blisko 300 pracowników.

Skromny, niezwykle życzliwy człowiek wiele razy był gościem w naszym inowrocławskim biurze. Lubił rozmawiać o życiu społecznym i ciekawiły go sprawy naszego związku. W jego firmie bez najmniejszych przeszkód działa komisja zakładowa NSZZ „Solidarność”.

Szef Oddziału Inowrocław NSZZ”S”, a jednocześnie wiceprzewodniczący ZR Mariusz Kawczyński wspomina zmarłego jak najlepiej:

 – Jeśli któryś z przedsiębiorców zasługiwał na tytuł przyjaciela pracowników, to z pewnością był nim śp. Pan Tadeusz Chęsy. To postać zupełnie wyjątkowa w swym podejściu do człowieka, do jego pracy. Szkoda… Wielka strata.

Fot. wyżej – Tadeusz Chęsy w otoczeniu naszych związkowców

Na fot niżej Tadeusz Chęsy (z prawej) i Marusz Kawczyński

Red.