Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

ZMARŁ MARIAN KORDOWSKI – CHEŁMNO

piątek, 9 Październik, 2020


 

Zmarł Marian Kordowski (1948-2020)

Smutna wiadomość nadeszła z Chełmna. W wieku 72. lat zmarł Marian Kordowski. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Akcesoriów Meblowych (FAM) w Chełmnie i członkiem Komisji Zakładowej.

Przewodniczył Zarządowi Podregionu NSZZ „Solidarność” w Chełmnie. Wraz z kilkoma najaktywniejszymi działaczami chełmińskiej „Solidarności” internowany 13 grudnia 1981 w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Tam się poznaliśmy. Zwolniony 20 stycznia 1982 roku.
Za demonstracyjne noszenie znaczka „Solidarności” ponownie powraca do Potulic 15 marca, by 31 marca doczekać rozwiązania tutejszego Ośrodka Odosobnienia i przewiezienia, wraz z 43. pozostałymi internowanymi, do Strzebielinka. Ten ostatni opuszcza wraz ze mną 29 kwietnia 1982 roku. Nie zaprzestaje działalności opozycyjnej na terenie Chełmna. Współpracuje z Piotrem Mittelstaedtem oraz zmarłą niedawno Elżbietą Michalak. Kolportuje prasę i książki bezdebitowe. Zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.
W listopadzie 1988 roku, jako przedstawiciel FAM Chełmno, wchodzi w skład powołanej 30 grudnia 1987 roku przez Antoniego Stawikowskiego Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńskiego. Skutkowało to rozmową ostrzegawczą w chełmińskiej prokuraturze. Marian aktywnie włączył się w organizację kampanii wyborczej kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w maju i czerwcu 1989 roku. Jestem mu za to szczególnie wdzięczny!
„Był związkowcem z krwi i kości. W każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, starał się organizować pomoc potrzebującym” – wspomina Mariana jeden z najaktywniejszych działaczy opozycji solidarnościowej z Chełmna i pierwszy burmistrz tego miasta po upadku komuny, Piotr Mittelstaedt.
W 2010 roku odznaczony Medalem Marszałka Województwa ”Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis” „za walkę o Polskę wolną, solidarną i demokratyczną”.
Marianie, spoczywaj w pokoju!
Pożegnamy Go w sobotę 10 października. O godz. 12:30 wprowadzenie trumny na różaniec do kościoła parafialnego pw. WNMP-Fara w Chełmnie. Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie o godz. 13:00. Po Mszy św. odbędzie się pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Chełmnie.
Jan Wyrowiński