Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZR

poniedziałek, 12 Październik, 2020

W związku z gwałtownym wzrostem zagrożenia epidemicznego od wtorku 13 października wszystkie biura Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego oraz terenowych Oddziałów naszego związku pracować będą w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Decyzją przewodniczącego Zarządu Regionu Tomasza Jeziorka  – taki stan potrwa do odwołania i zostanie zniesiony natychmiast, gdy sytuacja ulegnie złagodzeniu.

Tymczasem wszyscy, którzy pełnią funkcje (przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący, sekretarz itd.) nadal będą każdego dnia do dyspozycji związkowców telefonicznie i mailowo, natomiast  w sytuacjach wymagających osobistego spotkania prosimy umawiać wizyty telefonicznie.

Podczas spotkań obowiązują maseczki lub przyłbice, a przy wejściu do budynku Zarządu Regionu czy biur oddziałowych wymagana jest dezynfekcja rąk.

  Za Prezydium ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ”S”- Tomasz Jeziorek